Hiukkavaara kasvaa – uusi koti Jääkärikankaalta?

Vanhaan Hiukkavaaraan Jääkärinkankaalle tulossa suuri pientalovaltainen asuinalue. Lisäksi alueelle on tehty varaus 18 000 neliön kokoiselle monitoimitalolle, mastolle, varavesilinjalle, voimalinjalle ja virkistysalueelle reitistöineen.

Tuleva asuinalue rajautuu pohjoisessa Haapalehtoon, Haapalehdontiehen, Raitotiehen ja Kiulukankaaseen, idässä Raitotiehen, etelässä Myllyojaan ja entiseen kasarmialueeseen sekä lännessä voimalinja-alueeseen ja Haapalehtoon.

Jääkärinkankaan kaavoituksen tavoitteena on säilyttää olevat rakennetut virkistysyhteydet ja suunnitella rakentaminen siten, että  jäävät metsät säilyvät mahdollisimman laajoina ja yhtenäisinä.

– Tavoitteena on, että katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen alkaa tulevana syksynä. Tonttien luovutuksen on tarkoitus tapahtua loppuvuodesta tai ensi vuoden alussa, sanoo asemakaava-arkkitehti Leena Kallioniemi.

-Kaleva 16.03. ja 17.03. –

Lue lisää Kalevasta >>>

Lisätietoja kohteesta Jääkärinkangas >>>